Starta eget – Vad säger Skatteverket?

När du startar ditt nya företag

Efter registrering av företag, F-skatt och moms finns några saker som kan vara bra att känna till som Helhetsterapeut. Vi har samlat några generella punkter på denna sida men kolla alltid med din revisor, Skatteverket eller annan sakkunnig om du är minsta osäker. 

När du startar en verksamhet måste du vänta med bokföringen tills verksamheten har blivit registrerad. Därför kan du inte bokföra kostnader på inköpsdatumet ifall dom köptes innan företagsstarten. I stället bokför du kostnaderna på registreringsdatumet för verksamheten. Det är viktigt att du alltid sparar kvitton som bevis på dina inköp och noterar inköpsdatumet tydligt, så att du har tillräckligt med information för att bokföra kostnaderna på rätt datum.

När du är anställd och startar ditt företag vid sidan av:

Du som har enskild näringsverksamhet eller är delägare i handelsbolag har rätt att kvitta underskott av aktiv nystartad näringsverksamhet mot övriga förvärvsinkomster, t.ex. tjänsteinkomster, som ett allmänt avdrag. Du får göra avdrag startåret och de följande fyra åren.

Avdrag får göras med högst 100 000 kronor per år. Om ett underskott överstiger 100 000 kronor får överskjutande del rullas vidare.

Om du någon gång under de senaste fem beskattningsåren före verksamhetens startår, direkt eller indirekt bedrivit en likartad verksamhet, får du inte kvitta underskott av den nystartade verksamheten mot övriga förvärvsinkomster.

Läs mer på Skatteverket sida


Utbildningar före och efter du startat företaget:

Du kan få avdrag för dina utgifter om utbildningen har ett samband med den verksamhet som du redan bedriver och den medför att din verksamhet har nytta av dina nya kunskaper.
Du får inte avdrag för en utbildning som utökar din verksamhet eller som är en förutsättning för att kunna starta en verksamhet.

Läs mer på Skatteverket sida

Kommentar för dina utbildningar på HelhetsCentrum:
Din terapeututbildning ses som en förutsättning för att starta verksamheten eller som utökning om du redan har verksamhet och är inte avdragsgill kostnad i bokföringen utan får betalas privat. (Se även moms längre ner på denna sida.)

Vi gör bedömningen att när du går fortsättningskurser (ex. Helhetsterapeut del II och högre) och deltager på Kompetensdagar, Meditationsdagar etc är avgifterna för dessa kurser avdragsgilla i din bokföring.


Resor:

Om du behöver göra resor i din näringsverksamhet får du avdrag för dessa kostnader. Det kan till exempel vara inköp- eller försäljningsresor som du gör med bil, tåg eller flyg.

Använder du din privata bil för resor i näringsverksamhet får du avdrag med 18,50 kronor per mil för beskattningsåret 2022. För beskattningsåret 2023 får du avdrag med 25 kronor per mil.

Bokföring och deklaration
Du bokför löpande dina utgifter som du har i samband med resor som du gör i din näringsverksamhet. Om någon utgift inte är bokförd kan du göra avdraget i R16 eller R22 på NE-bilagan.

Läs mer på Skatteverket sida

Kommentar för dina utbildningar på HelhetsCentrum:
Vi gör bedömningen att resor till och från din utbildning efter du startat ditt företag är avdragsgill i din verksamhet och kan t.ex noteras på kvittot för din utbildning och bokföras tillsammans med kursavgiften.


Moms:

Om du köpt varor eller tjänster innan du startade företaget så kan du i vissa fall få dra av momsen. Kravet är att du ska ha köpt varorna eller tjänsterna med avsikten att använda dem enbart i din ekonomiska verksamhet (inte för privat bruk). I din företagsregistrering anger du då datum för ditt första inköp som startdatum för moms.

Du får inte dra av momsen om du köpte varorna eller tjänsterna med avsikten att använda dem privat, men att du senare använder dem i verksamheten.

Läs mer på Skatteverket sida

Kommentar för dina utbildningar på HelhetsCentrum:
Vi gör bedömningen att moms på kvitton från din utbildning även innan du startat ditt företag är avdragsgill i din verksamhet eftersom utbildningen skett i syfte att starta företag.


Avdrag och kostnader i ditt företag:

Skatteverket har samlat en förteckning över vad som kan bokföras som kostnad i ditt företag och regler för detta, t.ex om du köper in dator till företaget.

Läs mer på Skatteverket sida

Kategorier: