Kategori: T- Ändringar i behandlingstekniken

Flödesbalansera När det är tid för flödesbalanseringen så ska du numera alltid undvika att korsa flödet; d.v.s. du hoppar över momenten: höft-höft Axel-höft höft-axel Anledningen är att de flesta klienter får kraftiga energipåslag i hjärtat av detta vilket såklart är obehagligt och helt onödigt. Det enda undantagen är om klienten fortfarande har väldigt stor energiskillnad […]
Originalritningen – För dig som har lärt dig att aktivera originalritningen: Vi är numera så högfrekventa i vår energi när vi står i behandling att alla delar av oss strålar ut svärdskraft i olika styrka. Störst påverkan har vi i fingerspetsarna. När du ska befästa originalritningen och håller fingerspetsarna på klientens överarmar kan du idag […]
Blockeringar Som jag sagt tidigare så är vi numera så högfrekventa i vår energi när vi står i behandling att alla delar av oss strålar ut svärdskraft i olika styrka. Störst påverkan har vi i fingerspetsarna. När du tar en blockering är det väldigt viktigt att du lokaliserar den och lyfter den mjukt med händerna […]